پروژه مرکز توانبخشی آوا

توضیحات:

پروژه مرکز توانبخشی آوا واقع در چهارراه حدادی کرج

نام کارفرما : جناب آقای مهندس مرتضی جولایی

سال :۱۳۹۴

متراژ ۴۲۰ متر مربع

۱۳۹۶-۵-۲۸ ۰۹:۳۳:۵۵ +۰۴:۳۰ بهداشتی و بیمارستانی|