پروژه مسکونی جناب آقای مهندس حمزه زاده

صفحه اصلی/پروژه‌ها/ساختمان‌های مسکونی/پروژه مسکونی جناب آقای مهندس حمزه زاده

توضیحات:

پروژه مسکونی جناب آقای مهندس حمزه زاده واقع در جهانشهر کرج

نام کارفرما : جناب آقای حمزه زاده

سال:۱۳۹۵

متراژ: ۲۰۰۰ متر مربع

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۰۶:۲۴:۱۰ +۰۳:۳۰ ساختمان‌های مسکونی|