پروژه مسکونی لبخند

توضیحات:

پروژه برج مسکونی لبخند واقع در منطقه ۲۲ تهران

نام کارفرما :

سال ۱۳۹۳

متراژ: ۲۲۰۰۰ مترمربع

۱۳۹۶-۵-۲۹ ۰۹:۵۱:۵۸ +۰۴:۳۰ ساختمان‌های مسکونی|