پروژه مسکونی ناز

توضیحات:

پروژه مسکونی ناز واقع در جهانشهر کرج

کارفرما : جناب آقای مهندس بیگلری

متراژ: ۳۰۰ متر مربع

سال : ۱۳۹۲

۱۳۹۶-۵-۲۹ ۱۱:۳۷:۲۰ +۰۴:۳۰ ساختمان‌های مسکونی|