پروژه مسکونی سیترا

توضیحات:

پروژه مسکونی سیترا واقع در عظیمیه کرج

کارفرما : جناب آقای عزیزی

سال : ۱۳۹۳

متراژ: ۱۸۰۰ متر مربع

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۰۶:۴۰:۱۸ +۰۳:۳۰ ساختمان‌های مسکونی|