لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۴۰۱-۱۲-۷ ۰۶:۵۵:۳۷ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۱۸۱۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۳۷۰۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۰۹۰۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۸۶۰۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۵۹۵۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۴۳۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۴۱۹۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۴۷۶۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۴۷۶۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۳۹۴۰۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱۱۴۰۰