لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۳۹۹-۷-۱۰ ۰۶:۲۸:۴۲ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۶،۸۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۲،۴۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۴۰،۲۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۰،۹۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۱،۶۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۲،۴۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۱۵،۳۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۱۷،۱۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۱۷،۱۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۱۴۲،۳۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۲،۶۰۰