لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۳۹۸-۱۱-۱ ۰۵:۴۳:۰۸ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۴،۶۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۱،۹۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۵،۷۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۹،۷۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۳،۶۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۷،۶۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۸،۷۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۹،۶۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۹،۶۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۹۱،۳۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱،۷۰۰