لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۴۰۳-۳-۱۹ ۱۲:۵۹:۲۴ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۲۲۱۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۷۳۰۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۷۴۰۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۷۸۰۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۸۷۵۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۱۶۵۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۵۱۲۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۵۸۰۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۵۸۰۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۱۶۷۰۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱۴۰۰۰