لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۱:۰۴:۵۳ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۸۰۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۷۲۰۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۵۸۰۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۴۵۰۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۱۰۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۸۰۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۲۲۰۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۲۵۰۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۲۵۰۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۲۰۷۰۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۴۰۰۰