لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۳۹۹-۴-۱۹ ۰۷:۲۶:۱۵ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۵۱۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۷۴۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۰۳۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۳۳۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۶۲۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۹۳۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۱۰۴۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۱۱۶۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۱۱۶۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۱۰۷۵۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱۹۰۰