لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۳۹۸-۲-۱۱ ۰۵:۰۹:۱۶ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۴،۳۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۹،۸۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۴،۰۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۸،۴۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۲،۷۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۷،۱۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۸،۱۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۹،۰۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۹،۰۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۸۵،۳۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۱،۶۰۰