لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۴۰۱-۳-۷ ۰۹:۲۳:۴۱ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۱۰۵۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۸۰۰۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۶۴۱۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۵۰۰۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۳۴۷۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۰۰۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۲۴۳۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۲۷۷۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۲۷۷۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۲۳۰۰۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۴۵۰۰