لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۳۹۹-۸-۱۱ ۰۸:۳۹:۰۴ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۷۵۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۶۵۱۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۵۳۰۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۴۰۸۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۸۵۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۱۶۴۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۲۰۲۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۲۲۶۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۲۲۶۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۱۸۷۹۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۳۴۰۰