لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN
لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN ۱۳۹۹-۴-۱۹ ۰۵:۵۱:۱۷ +۰۴:۳۰
شرح کالا

واحد بسته بندی

به متر ( بندیل )

قیمت(ریال/ به متر)
استاد CW50 – 3000 ۷۲۰ ۱۲۵،۸۰۰
استاد CW75 – 3000 ۵۰۴ ۱۵۴،۴۰۰
استاد CW100 – 3000 ۴۳۲ ۱۵۹،۸۰۰
رانر UW50 – 4000 ۱۲۰۰ ۱۰۳،۴۰۰
رانر UW75 – 40000 ۷۲۰ ۱۲۴،۵۰۰
رانر UW100 – 40000 ۶۰۰ ۱۴۴،۳۰۰