لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN
لیست قیمت انواع پروفیل های استاندارد DIN ۱۳۹۸-۴-۳۱ ۱۳:۱۴:۰۷ +۰۴:۳۰
شرح کالا

واحد بسته بندی

به متر ( بندیل )

قیمت(ریال/ به متر)
استاد CW50 – 3000 ۷۲۰ ۶۰۶۰۰
استاد CW75 – 3000 ۵۰۴ ۷۵۶۰۰
استاد CW100 – 3000 ۴۳۲ ۹۰۴۰۰
رانر UW50 – 4000 ۱۲۰۰ ۵۴۱۰۰
رانر UW75 – 40000 ۷۲۰ ۶۴۳۰۰
رانر UW100 – 40000 ۶۰۰ ۷۵۶۰۰