لیست قیمت انواع پروفیل کلیلک

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل کلیلک
لیست قیمت انواع پروفیل کلیلک ۱۴۰۱-۳-۱۱ ۱۰:۵۲:۱۹ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/به متر)
۱- سازه T24 

(T-RM 1 38*24mm(3600mm

(عرض نمایان بال سپری ۲۴mm)

۷۲

۲۴۳۰۰۰

 

(T-RC 10 28*24mm(1200mm ۷۲

۱۹۸۰۰۰

 

(T-RC 9 25.5*24mm(600mm ۳۶

۲۰۵۰۰۰

 

(L-ARA 24*24mm(3000mm ۱۲۰

۱۶۱۰۰۰

 

۲- سازه (Ultra line (VT-S-15F 
(Ultra line 3600mm white /black(main tee ۷۲ ۳۸۲۰۰۰
(Ultra line 1200mm white/black(cross tee ۴۸ ۳۹۰۰۰۰
(Ultra line 600mm white /black (cross tee ۴۲ ۳۹۶۰۰۰
(w shape angel 15*15*22 white(3000mm ۱۲۰ ۲۶۷۰۰۰
۳- سازه T15 
Knauf T-profile RM-15-3600 ۱۴۴ ۳۱۴۰۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-1200 ۹۶ ۲۶۱۰۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-600 ۷۳/۸ ۲۶۷۰۰۰
Knauf wall angel T24*18-3000 ۱۵۰

۲۱۶۰۰۰

شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/به متر)
۱- سازه T24 

(T-RM 1 38*24mm(3600mm

(عرض نمایان بال سپری ۲۴mm)

۷۲

۲۰۲۰۰۰

 

(T-RC 10 28*24mm(1200mm ۷۲

۱۶۵۰۰۰

 

(T-RC 9 25.5*24mm(600mm ۳۶

۱۷۱۰۰۰

موجود نمی باشد

(L-ARA 24*24mm(3000mm ۱۲۰

۱۳۴۰۰۰

موجود نمی باشد 

۲- سازه (Ultra line (VT-S-15F 
(Ultra line 3600mm white /black(main tee ۷۲ ۳۱۸۰۰۰
(Ultra line 1200mm white/black(cross tee ۴۸ ۳۲۴۰۰۰
(Ultra line 600mm white /black (cross tee ۴۲ ۳۳۰۰۰۰
(w shape angel 15*15*22 white(3000mm ۱۲۰ ۲۲۳۰۰۰
۳- سازه T15 
Knauf T-profile RM-15-3600 ۱۴۴ ۲۶۱۰۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-1200 ۹۶ ۲۱۷۰۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-600 ۷۳/۸ ۲۲۲۰۰۰
Knauf wall angel T24*18-3000 ۱۵۰

۱۸۰۰۰۰