لیست قیمت انواع پروفیل کلیلک

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل کلیلک
لیست قیمت انواع پروفیل کلیلک ۱۴۰۰-۳-۱۱ ۱۱:۳۷:۳۱ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/به متر)
۱- سازه T24 

(T-RM 1 38*24mm(3600mm

(عرض نمایان بال سپری ۲۴mm)

۷۲

۱۷۸۰۰۰

موجود نمی باشد 

(T-RC 10 28*24mm(1200mm ۷۲

۱۵۴۰۰۰

موجود نمی باشد 

(T-RC 9 25.5*24mm(600mm ۳۶

۱۵۷۰۰۰

موجود نمی باشد

(L-ARA 24*24mm(3000mm ۱۲۰

۱۲۲۰۰۰

موجود نمی باشد 

۲- سازه (Ultra line (VT-S-15F 
(Ultra line 3600mm white /black(main tee ۷۲ ۲۹۷۰۰۰
(Ultra line 1200mm white/black(cross tee ۴۸ ۳۰۲۰۰۰
(Ultra line 600mm white /black (cross tee ۴۲ ۳۰۸۰۰۰
(w shape angel 15*15*22 white(3000mm ۱۲۰ ۲۰۸۰۰۰
۳- سازه T15 
Knauf T-profile RM-15-3600 ۱۴۴ ۲۴۳۰۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-1200 ۹۶ ۲۰۲۰۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-600 ۷۳/۸ ۲۰۷۰۰۰
Knauf wall angel T24*18-3000 ۱۵۰

۱۶۸۰۰۰

شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/به متر)
۱- سازه T24 

(T-RM 1 38*24mm(3600mm

(عرض نمایان بال سپری ۲۴mm)

۷۲

۱۳۵۳۰۰

موجود نمی باشد 

(T-RC 10 28*24mm(1200mm ۷۲

۱۱۷۷۰۰

موجود نمی باشد 

(T-RC 9 25.5*24mm(600mm ۳۶

۱۱۹۹۰۰

موجود نمی باشد

(L-ARA 24*24mm(3000mm ۱۲۰

۹۳۵۰۰

موجود نمی باشد 

۲- سازه (Ultra line (VT-S-15F 
(Ultra line 3600mm white /black(main tee ۷۲ ۱۵۶۴۰۰
(Ultra line 1200mm white/black(cross tee ۴۸ ۱۵۶۶۰۰
(Ultra line 600mm white /black (cross tee ۴۲ ۱۵۸۱۰۰
(w shape angel 15*15*22 white(3000mm ۱۲۰ ۱۰۶۷۰۰
۳- سازه T15 
Knauf T-profile RM-15-3600 ۱۴۴ ۱۴۰۷۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-1200 ۹۶ ۱۱۵۵۰۰
KNAUF  T-profile RC-15-600 ۷۳/۸ ۱۲۱۰۰۰
Knauf wall angel T24*18-3000 ۱۵۰

۱۱۵۴۰۰