لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل)

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل)
لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل) ۱۴۰۰-۳-۱۱ ۱۱:۳۳:۰۴ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/متر)
پروفیل ۳۶۰۰-main tee 24*37*0.35 mm ۷۲ ۱۸۶۰۰۰
پروفیل ۳۶۰۰- main tee f 24*37*0.35mm ۷۲ ۱۹۵۰۰۰
پروفیل  cross tee 24*29*0.30mm-1200 ۷۲ ۱۵۲۰۰۰
پروفیل  cross tee 24*29*0.30mm-600 ۳۶ ۱۵۸۰۰۰
پروفیل  L angel 24*24*0.5mm -3000 ۱۲۰ ۱۲۳۰۰۰
پروفیل۳۰۰۰- L angel 24*19*0.5mm ۱۲۰ ۱۱۳۰۰۰