لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل)

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل)
لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل) ۱۴۰۱-۸-۱۱ ۱۲:۳۱:۵۰ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/متر)
پروفیل ۳۶۰۰-main tee 24*37*0.35 mm ۷۲ ۲۰۴۰۰۰
پروفیل ۳۶۰۰- main tee f 24*37*0.35mm ۷۲ ۲۲۳۰۰۰
پروفیل  cross tee 24*29*0.30mm-1200 ۷۲ ۱۶۷۰۰۰
پروفیل  cross tee 24*29*0.30mm-600 ۳۶ ۱۷۲۰۰۰
پروفیل  L angel 24*24*0.5mm -3000 ۱۲۰ ۱۴۲۰۰۰
پروفیل۳۰۰۰- L angel 24*19*0.5mm ۱۲۰ ۱۳۰۰۰۰