لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل)

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل)
لیست قیمت انواع پروفیل کلیک (تولید داخل) ۱۳۹۸-۱-۲۴ ۰۵:۲۲:۵۸ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی / متر قیمت(ریال/متر)
پروفیل ۳۶۰۰-Knauf main tee 24*37*0.35 mm ۷۲ ۶۴،۰۰۰
پروفیل ۳۶۰۰-Knauf main tee f 24*37*0.35mm ۷۲ ۶۷،۲۰۰
پروفیل Knauf cross tee 24*29*0.30mm-1200 ۷۲ ۵۴،۴۰۰
پروفیل knauf cross tee 24*29*0.30mm-600 ۳۶ ۵۳،۸۰۰
پروفیل Knauf L angel 24*24*0.5mm -3000 ۱۲۰ ۴۲،۴۰۰
پروفیل۳۰۰۰- Knauf L angel 24*19*0.5mm ۱۲۰ ۴۱،۰۰۰