لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۴۰۱-۱۲-۷ ۰۷:۰۸:۵۷ +۰۳:۳۰
 دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 20*20 ۱عدد  ۳۱۹۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۳۶۵۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۴۰۴۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۵۱۷۵۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۵۹۵۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۱۱۳۵۰۰۰۰