لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۱:۱۵:۳۵ +۰۴:۳۰
    ۱۳۴۰۸۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۱۷۱۴۳۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۲۲۲۰۳۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۲۷۰۱۹۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۳۱۲۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۵۹۹۷۸۰۰