لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۳۹۷-۷-۹ ۰۵:۵۵:۵۴ +۰۳:۳۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5-20*20 ۱ عدد ۷۹۳،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۱،۰۱۴،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۱،۳۱۳،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۱،۶۰۰،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۱،۸۴۶،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۳،۵۵۰،۰۰۰