لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۳۹۹-۵-۲۸ ۰۵:۰۸:۱۶ +۰۴:۳۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5-20*20 ۱ عدد ۹۹۱،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۱،۲۶۷،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۱،۶۴۱،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۱،۹۹۷،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۲،۳۰۶،۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۴،۴۳۳،۰۰۰