لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۴۰۰-۱۰-۹ ۰۶:۰۳:۴۴ +۰۳:۳۰
    ۱۷۴۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۲۲۲۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۲۸۸۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۳۵۱۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۴۰۵۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۷۷۸۰۰۰۰