لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۳۹۹-۸-۱۱ ۰۸:۱۱:۲۲ +۰۳:۳۰
    ۱۰۹۰۱۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۱۳۹۳۷۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۱۸۰۵۱۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۲۱۹۶۷۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۲۵۳۶۶۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۴۸۷۶۳۰۰