لیست قیمت پانل های گچی

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پانل های گچی
لیست قیمت پانل های گچی ۱۳۹۸-۲-۱۱ ۰۴:۴۹:۵۷ +۰۴:۳۰
شرح کالا نوع AK نوع VK واحد بسته بندی در یک پالت قیمت ( ریال / مترمربع )
پانل روکشدار گچی RG 6.5*1200*2400 * ۱۴۰ قطعه ۱۵۶،۰۰۰
پانل روکشدار  گچی RG 8.5*1200*2400 * ۱۱۰ قطعه ۱۵۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200*2400 * ۱۰۴ قطعه ۱۵۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200**2400 * ۱۰۴ قطعه ۱۵۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2400 * ۸۰ قطعه ۱۶۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*2500 * ۸۰ قطعه ۱۶۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۱۶۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200**3000 * ۶۸ قطعه ۱۶۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 12.5*1200*2400 * ۸۰ قطعه ۱۶۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*3000 * ۶۸  قطعه ۱۶۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۱۸۸،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۵۲  قطعه ۱۸۸،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 18*1200*2400 * ۵۲ قطعه ۲۱۸،۰۰۰
پانل روکشدار گچی RG 18*1200*3000 * ۴۰ قطعه ۲۱۸،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۱۷۴،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۱۷۴،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۱۷۴،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۱۷۴،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۱۹۸،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۱۹۸،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 18*1200*2400 * ۵۲ قطعه ۲۳۰،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 18*1200*3000 * ۴۰  قطعه ۲۳۰،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FR 18*1200*3000 * ۴۰ قطعه ۲۳۰،۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200.2400 * ۷۲ قطعه ۲۰۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۲۰۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۲۰۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۲۰۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۲۳۰،۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 18* 1200*2400 * ۵۲  قطعه ۲۴۷،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۲۱۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۲۱۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۲۱۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۲۱۵،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۲۴۲،۰۰۰
پانل روکشدار گچی FM 18*1200*2400 * ۵۲ قطعه ۲۵۹،۰۰۰