لیست قیمت پانل های گچی

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پانل های گچی
لیست قیمت پانل های گچی ۱۳۹۷-۸-۱۰ ۰۶:۳۸:۵۲ +۰۳:۳۰
شرح کالا نوع AK نوع VK واحد بسته بندی در یک پالت قیمت ( ریال / مترمربع )
پانل روکشدار گچی RG 6.5*1200*2400 * ۱۴۰ قطعه ۱۴۱،۵۰۰
پانل روکشدار  گچی RG 8.5*1200*2400 * ۱۱۰ قطعه ۱۴۱،۵۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200*2400 * ۱۰۴ قطعه ۱۴۱،۵۰۰
پانل روکشدار گچی RG 9.5*1200**2400 * ۱۰۴ قطعه ۱۴۱،۵۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2400 * ۸۰ قطعه ۱۵۰،۷۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*2500 * ۸۰ قطعه ۱۵۰،۷۰۰
پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۱۵۰،۷۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200**3000 * ۶۸ قطعه ۱۵۰،۷۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 12.5*1200*2400 * ۸۰ قطعه ۱۵۰،۷۰۰
پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*3000 * ۶۸  قطعه ۱۵۰،۷۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۱۷۰،۶۰۰
پانل روکشدار گچی RG 15*1200*2400 * ۵۲  قطعه ۱۷۰،۶۰۰
پانل روکشدار گچی  RG 18*1200*2400 * ۵۲ قطعه ۱۹۸،۳۰۰
پانل روکشدار گچی RG 18*1200*3000 * ۴۰ قطعه ۱۹۸،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۱۵۸،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۱۵۸،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۱۵۸،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۱۵۸،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۱۷۹،۹۰۰
پانل روکشدار گچی FR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۱۷۹،۹۰۰
پانل روکشدار گچی FR 18*1200*2400 * ۵۲ قطعه ۲۰۹،۱۰۰
پانل روکشدار گچی FR 18*1200*3000 * ۴۰  قطعه ۲۰۹،۱۰۰
پانل روکشدار گچی FR 18*1200*3000 * ۴۰ قطعه ۲۰۹،۱۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200.2400 * ۷۲ قطعه ۱۸۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۱۸۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی MR 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۱۸۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۱۸۶،۰۰۰
پانل روکشدار گچی  MR 15*1200*3000 * ۵۲ قطعه ۲۰۹،۱۰۰
پانل روکشدار گچی MR 18* 1200*2400 * ۵۲  قطعه ۲۲۴،۴۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2400 * ۷۲ قطعه ۱۹۵،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2500 * ۷۲ قطعه ۱۹۵،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*2800 * ۷۲ قطعه ۱۹۵،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FM 12.5*1200*3000 * ۶۰ قطعه ۱۹۵،۳۰۰
پانل روکشدار گچی FM 15*1200*2400 * ۶۰ قطعه ۲۱۹،۸۰۰
پانل روکشدار گچی FM 18*1200*2400 * ۵۲ قطعه ۲۳۵،۲۰۰