لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۳۹۸-۴-۳۱ ۱۳:۰۷:۲۷ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۳۳۱۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۳۹۲۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۳۷۴۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۴۷۴۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۵۷۶۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۷۱۵۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۵۰۳۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۵۸۶۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰ ۷۲۰۰۰
استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۸۸۴۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۲۳۴۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۴۵۸۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۲۲۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۲۵۲۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۵۸۳۰۰