لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۳۹۷-۹-۱ ۰۵:۵۵:۰۱ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۳۶،۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۴۲،۶۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۴۰،۶۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۵۱،۶۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۶۲،۶۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۷۷،۷۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۵۴،۷۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۶۳،۷۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰ ۷۸،۳۰۰
استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۹۶،۱۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۲۵،۵۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۴۹،۸۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۲۳،۹۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۲۷،۴۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۶۳،۴۰۰