لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۳۹۹-۸-۱۱ ۰۸:۴۷:۴۳ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۱۵۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۱۲۶۸۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۱۰۳۸۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۱۳۱۱۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۱۵۹۳۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۱۹۶۷۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۱۷۴۴۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۱۹۵۶۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۲۴۶۴۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۲۹۲۴۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۸۰۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۱۶۲۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۶۱۷۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۷۵۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۱۹۳۴۰۰