لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۳۹۹-۶-۱۱ ۰۵:۴۶:۳۵ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۷۹۱۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۸۵۰۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۶۸،۴۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۸۶،۳۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۱۰۴،۹۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۱۲۹،۵۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۱۱۶۹۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۱۳۱۱۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۱۶۵۲۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۱۹۷۱۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۵۵۲۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۱۰۶۱۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۳۸،۶۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۴۵،۵۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۱۲۹۶۰۰