لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۴۰۲-۶-۱۸ ۰۷:۱۷:۴۵ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۸۰۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۲۲۷۰۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۲۲۴۰۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۲۸۲۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۳۴۲۰۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۴۲۰۰۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۳۲۲۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۳۴۸۰۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۴۳۶۰۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۵۲۰۰۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۲۴۹۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۱۳۲۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۱۶۱۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۳۴۵۰۰۰