لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۳۹۹-۴-۱۹ ۰۵:۳۴:۰۸ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۶۴،۱۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۶۹،۳۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۵۹،۴۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۷۵،۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۹۱،۲۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۱۱۲،۶۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۹۶،۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۱۰۷،۱۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰ ۱۳۴،۴۰۰
استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۱۵۹،۶۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۴۴،۱۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۸۵،۱۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۳۳،۵۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۳۹،۵۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۱۰۶،۱۰۰