لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۴۰۳-۳-۱۷ ۰۸:۵۹:۳۸ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۲۱۹۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۲۷۷۰۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۲۷۳۰۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۳۴۴۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۴۱۷۰۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۵۱۲۰۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۳۹۲۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۴۲۴۰۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۵۳۱۰۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۶۳۴۰۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۱۵۴۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۳۰۳۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۱۶۲۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۱۹۶۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۴۲۱۰۰۰