لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۴۰۱-۲-۲۶ ۰۵:۰۲:۵۶ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۲۰۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۱۳۶۰۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۱۳۰۰۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۱۶۵۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۱۹۹۰۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۲۴۶۰۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۱۹۴۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۲۰۹۰۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۲۶۳۰۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۳۱۴۰۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۸۴۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۱۶۷۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۷۵۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۹۲۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۲۰۸۰۰۰