پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۳۹۹-۳-۳۱ ۱۲:۲۶:۴۱ +۰۴:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۵۱۵۰۰۰
پرلفیکس ۲۰ کیلویی ۱۶۷۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۶۳۰۰۰۰

اندود درزگیر دیوار خارجی آکواپانل

joint filler- gray

۲۰ کیلویی ۳،۳۳۰،۰۰۰

اندود مخصوص مارموریت خاکستری

satencement

۲۵ کیلویی ۱،۳۴۰،۰۰۰

اندود مخصوص مارموریت سفید

satencement

۲۵ کیلویی ۱،۶۰۰،۰۰۰
عایق آبی ۲۵ کیلویی

۸،۳۲۰،۰۰۰

ساتن ۳۰ کیلویی ۲۵۳،۰۰۰