پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۴۰۱-۳-۱۱ ۱۱:۲۵:۳۰ +۰۴:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۹۸۰۰۰۰
بوردفیکس ۲۰ کیلویی ۳۸۲۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۱۱۰۰۰۰۰

عایق آبی ۲۵ کیلویی

۲۰۰۰۰۰۰۰

ساتن ۳۰ کیلویی ۵۴۷۲۰۰