پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۴۰۰-۲-۱۱ ۱۱:۱۱:۴۷ +۰۴:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۸۹۷۰۰۰
پرلفیکس ۲۰ کیلویی ۲۶۶۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۱۰۵۳۰۰۰

عایق آبی ۲۵ کیلویی

۱۷۴۵۰۰۰۰

ساتن ۳۰ کیلویی ۵۴۷۲۰۰