پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۴۰۱-۱۲-۷ ۰۷:۰۵:۵۱ +۰۳:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۱۰۵۰۰۰۰
بوردفیکس ۲۰ کیلویی ۴۲۵۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۱۱۸۰۰۰۰

عایق آبی ۲۵ کیلویی

۲۹۰۰۰۰۰۰

بتونه نقاشی  ۳۰ کیلویی ۴۶۰۰۰۰