پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۴۰۲-۵-۱۰ ۰۸:۱۰:۱۵ +۰۴:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۱۳۰۰۰۰۰
بوردفیکس ۲۰ کیلویی ۷۳۴۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۱۳۶۰۰۰۰

عایق آبی ۲۵ کیلویی

۲۹۰۰۰۰۰۰

بتونه نقاشی  ۳۰ کیلویی ۵۹۵۰۰۰