پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۳۹۹-۹-۱۱ ۰۷:۱۰:۲۴ +۰۳:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۷۴۸۰۰۰
پرلفیکس ۲۰ کیلویی ۲۲۱۵۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۸۷۶۷۰۰

عایق آبی ۲۵ کیلویی

۱۱۷۸۰۰۰۰

ساتن ۳۰ کیلویی ۳۸۲۴۰۰