پودرها و پرایمر و اندود های آماده

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده
پودرها و پرایمر و اندود های آماده ۱۳۹۹-۷-۱ ۰۶:۱۳:۲۴ +۰۳:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۵۶۶،۰۰۰
پرلفیکس ۲۰ کیلویی ۱۸۳،۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۶۹۳،۰۰۰

عایق آبی ۲۵ کیلویی

۱۰،۸۸۰،۰۰۰

ساتن ۳۰ کیلویی ۳۱۶،۰۰۰