پودرها و پرایمر و اندود های آماده مث

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده مث
پودرها و پرایمر و اندود های آماده مث ۱۳۹۷-۱۱-۳ ۱۲:۳۱:۲۴ +۰۳:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۴۰۶،۰۰۰
پرلفیکس ۲۰ کیلویی ۱۳۲،۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۴۹۷،۰۰۰

موجود نمی باشد 

اندود درزگیر دیوار خارجی آکواپانل

joint filler- gray

۲۰ کیلویی ۳،۳۳۰،۰۰۰

اندود مخصوص مارموریت خاکستری

satencement

۲۵ کیلویی ۱،۳۴۰،۰۰۰

اندود مخصوص مارموریت سفید

satencement

۲۵ کیلویی ۱،۶۰۰،۰۰۰
عایق آبی ۲۵ کیلویی

۵،۲۵۰،۰۰۰

موجود نمی باشد 

ساتن ۳۰ کیلویی ۲۳۰،۰۰۰