پودرها و پرایمر و اندود های آماده مث

صفحه اصلی/لیست قیمت/پودرها و پرایمر و اندود های آماده مث
پودرها و پرایمر و اندود های آماده مث ۱۳۹۸-۳-۲۳ ۰۶:۱۹:۱۸ +۰۴:۳۰
شرح کالا بسته بندی قیمت به ریال ( کیسه)
بتونه درزگیر ۲۰ کیلویی ۴۴۷،۰۰۰
پرلفیکس ۲۰ کیلویی ۱۴۵،۰۰۰
ماستیک ۲۰ کیلویی

۵۴۷،۰۰۰

اندود درزگیر دیوار خارجی آکواپانل

joint filler- gray

۲۰ کیلویی ۳،۳۳۰،۰۰۰

اندود مخصوص مارموریت خاکستری

satencement

۲۵ کیلویی ۱،۳۴۰،۰۰۰

اندود مخصوص مارموریت سفید

satencement

۲۵ کیلویی ۱،۶۰۰،۰۰۰
عایق آبی ۲۵ کیلویی

۵،۹۰۰،۰۰۰

ساتن ۳۰ کیلویی ۲۵۳،۰۰۰