لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس
لیست قیمت انواع اتصالات نانیوس ۱۴۰۱-۱۰-۱۱ ۱۱:۴۲:۴۸ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی قیمت (ریال/عدد)
قطعه رابط نانیوس ۱۰ سانتی متری ۵۰۰ ۱۲۵۰۰
آویزنانیوس ۱۰۰ سانتی متری ۲۰۰ ۹۵۰۰۰
آویز نانیوس ۸۰ سانتی متری ۲۰۰ ۷۶۰۰۰
آویز نانیوس ۶۰ سانتی متری ۲۰۰ ۵۹۶۰۰
آویز نانیوس ۴۰ سانتی متری ۲۰۰ ۴۱۳۰۰
آویز نانیوس ۲۰ سانتی متری ۲۰۰ ۲۳۷۰۰
رکاب نانیوس برای F47 ۲۰۰ ۲۹۰۰۰
رکاب نانیوس برای CD60/27 ۲۰۰ ۳۳۰۰۰
چنگک نانیوس CD60 ۲۰۰ ۳۳۰۰۰
قطعه افزایش طول نانیوس ۳۰۰ سانتی متری ۲۰ ۲۷۳۰۰۰
پین نانیوس ( سوزن تنظیم ارتفاع ) ۱ ۷۹۰۰