لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۴۰۱-۳-۱۱ ۱۱:۰۴:۲۱ +۰۴:۳۰
    ۲۱۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۲۶۷۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۳۴۶۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۴۲۵۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۴۹۰۰۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۹۳۵۰۰۰۰