لیست قیمت دریچه دسترسی کناف

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت دریچه دسترسی کناف
لیست قیمت دریچه دسترسی کناف ۱۴۰۰-۶-۱۰ ۰۹:۳۶:۱۰ +۰۴:۳۰
    ۱۴۳۵۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 30*30 ۱ عدد ۱۸۳۵۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 40*40 ۱ عدد ۲۳۷۶۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 50*50 ۱ عدد ۲۸۹۲۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*60 ۱ عدد ۳۳۳۹۰۰۰
دریچه بازدید داخلی – MR12.5- 60*120 ۱ عدد ۶۴۱۸۰۰۰