لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۴۰۰-۶-۱۰ ۰۵:۰۷:۲۱ +۰۴:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۲۹۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۱۴۶۰۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۱۴۰۰۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۱۷۷۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۲۱۴۰۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۳۶۴۰۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۲۰۹۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۲۲۵۰۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۲۸۳۰۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۳۳۸۰۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۹۰۰۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۱۸۰۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۸۱۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۹۹۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۲۲۴۰۰۰