لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه ۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۰۷:۰۱:۵۸ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی به متر (بندیل ) قیمت ( ریال / به متر )
 رانر ۳۶ (UH36-4000) ۲۴۰۰ ۱۷۳۰۰۰
رانر ۲۸ (U28-4000) ۱۶۸۰ ۱۲۱۵۰۰
رانر ۲۶ (U26-4000) ۱۵۳۶ ۱۹۴۰۰۰
رانر ۵۰ (U50-4000) ۱۲۸۰ ۲۴۵۰۰۰
رانر ۷۰ (U70-4000) ۱۲۸۰ ۲۹۷۰۰۰
رانر ۱۰۰ (U100-4000) ۹۶۰ ۳۶۵۰۰۰
استاد ۲۶ (C26-3000) ۱۴۴۰ ۲۸۰۰۰۰
استاد ۵۰ ( C50-3000) ۷۲۰ ۳۰۲۰۰۰
استاد۷۰ (C70-3000) ۵۴۰

۳۷۹۰۰۰

استاد ۱۰۰ (C100-3000) ۴۵۰ ۴۵۲۰۰۰
نبشی ۲۵ ( L25-4000) ۴۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰
پروفیل (F47-4000) ۱۹۲۰ ۲۴۰۰۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) ۳۰ ۱۱۴۵۰۰
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) ۱۵۰ ۱۴۰۰۰۰
CD60-4000 ۱۱۷۶ ۳۰۰۰۰۰