لیست قیمت تایل های الیاف معدنی AMF

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت تایل های الیاف معدنی AMF
لیست قیمت تایل های الیاف معدنی AMF ۱۳۹۷-۹-۱ ۰۵:۴۹:۲۶ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (یک بسته) قیمت (ریال / متر مربع)
 ۶۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex star (sk ۱۴ قطعه ۵۹۴،۰۰۰
 ۶۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex star(VT-24 ۱۴ قطعه ۶۸۳،۰۰۰
 ۱۲۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex(sk ۱۰ قطعه ۵۹۴،۰۰۰
۶۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex feinfresko(sk ۱۴ قطعه ۵۸۵،۰۰۰
(۲۴-Thermatex feinfresko(VT ۱۴ قطعه ۶۷۴،۰۰۰
(Feinstratos plain(sk ۱۴ قطعه ۶۷۴،۰۰۰
(feinstratos plain(VT-24 ۱۴ قطعه ۷۴۵،۰۰۰
(Feinstratos micro perforated(VT-24 ۱۴ قطعه ۷۵۴،۰۰۰
(Thermatex mercure(VT-24 ۱۴ قطعه ۶۸۳،۰۰۰
(Thermatex schlicht(sk ۱۰  قطعه ۷۵۴،۰۰۰
Antaris new white ۱۸ قطعه موجود نمی باشد 
(Ecomin filligran(SK ۱۸ قطعه ۴۵۶،۰۰۰
(Ecomin planet(sk ۱۸ قطعه ۴۵۶،۰۰۰
(AMF Topiq prime(sk ۱۴ قطعه ۸۴۳،۰۰۰
تایل هایی که با سازه های ULTRA LINE  استفاده می شوند :
(Feinstratos plain(VT-S-15F ۱۴ قطعه ۷۵۴،۰۰۰
( Feinstratos micro perforated(VT-S-15F ۱۴ قطعه ۷۶۳،۰۰۰
تایل های Heradesign
Heradesign fine nature AK01 ۴۲ قطعه ۲،۱۳۰،۰۰۰
heradesign superfine nature N-GK ۷۰ قطعه ۱،۷۲۰،۰۰۰