لیست قیمت تایل های الیاف معدنی AMF

صفحه اصلی/لیست قیمت/لیست قیمت تایل های الیاف معدنی AMF
لیست قیمت تایل های الیاف معدنی AMF ۱۴۰۱-۱۲-۶ ۱۲:۴۷:۲۷ +۰۳:۳۰
شرح کالا واحد بسته بندی (یک بسته) قیمت (ریال / متر مربع)
 ۶۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex star (sk ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
 ۶۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex star(VT-24 ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
 ۱۲۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex(sk ۱۰ قطعه استعلام گرفته شود
۶۰۰*۶۰۰*۱۵(Thermatex feinfresko(sk ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
(۲۴-Thermatex feinfresko(VT ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
(Feinstratos plain(sk ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
(feinstratos plain(VT-24 ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
(Feinstratos micro perforated(VT-24 ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
(Thermatex mercure(VT-24 ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
(Thermatex schlicht(sk ۱۰  قطعه استعلام گرفته شود
Antaris new white ۱۸ قطعه موجود نمی باشد 
(Ecomin filligran(SK ۱۸ قطعه استعلام گرفته شود
(Ecomin planet(sk ۱۸ قطعه استعلام گرفته شود
(AMF Topiq prime(sk ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
تایل هایی که با سازه های ULTRA LINE  استفاده می شوند :
(Feinstratos plain(VT-S-15F ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
( Feinstratos micro perforated(VT-S-15F ۱۴ قطعه استعلام گرفته شود
تایل های Heradesign
Heradesign fine nature AK01 ۴۲ قطعه استعلام گرفته شود
heradesign superfine nature N-GK ۷۰ قطعه استعلام گرفته شود